2013. július 20., szombatindián sámán
indián sámán
Az indiánok úgy hiszik, hogy létezik egy mindenható lelkierő. Ez a lelkierő az élet forrása. Ezt a forrást nevezik Mindenhatónak., a Nagy Szellemnek. A Nap az élet forrásának, a megnyilvánulása. A Mindenható, a Nagy Szellem szimbóluma.

A Nagy Szellem hírnökeinek, a jelképe: a sas, a sólyom, a héja.
A Nagy Szellemnek ha mondani valója van, ezeken az állatokon keresztül üzen.
Nem saját kép.
Az ember ősidők óta használja a szimbólumok erejét.
Ez a jelképrendszer határozta meg egyes népek, köztük az indán törzsek hitét, kialakult szokásaikat, hagyományaikat. Ezen rendszer alapján kapták nevüket az emberek, a folyók, a hegyek..
Az akkori szimbolikus istenekkel, a sámánok tartották a kapcsolatot. Az istenek nekik válaszoltak, és ők ezt a választ továbbították a népük felé.
Szimbolikus jelképeken, a tánc ritmusán, a dob hangján, az isteneknek címzett varázs szavakon keresztül, az indián sámánok  bármikor kapcsolatba tudtak lépni a természeti és az isteni erőkkel.Képesek voltak a saját erejüket, az isteni erőkkel együtt használni.
Tudtak esőt teremteni, betegségeket gyógyítani, eseményeket előre megjósolni.....

Abban az időkben bármelyik indián képesek volt felhasználni a szimbólumok erejét, és a totem állatok szellemét a minden napi életében. Ezek segítségével kérte ki az istenek engedélyét és javaslatait a megfelelő idő kiválasztásához, de akkor is, amikor harcolni és vadászni ment. Az indiánok a hétköznapi dolgokat is az istenek akaratának megfelelő időben végezték. Nem babonásak voltak, "csak" tudták hogyan kell az isteni erőkkel kapcsolatba lépni. Egyszerűen, természetesnek vett módon használták azt az égi és földi erőket, amelyek az életben maradáshoz segítették őket.


Indián jelképek szimbólumok.indián jelképek szimbólumok
indián jelképek szimbólumok
A szimbólumok arra valók, hogy elősegítsék a szellemi és a fizikai világ összekapcsolódását Segítenek megtalálni a két világ között a harmóniát, az egyensúlyt.

Az indiánok, a jelképeken keresztül, azokat az élőlényeket, erőket, jelenítik meg,. amelyek a segítséget kérő tudatának, képes megmutatni a láthatatlan teremtő erők felé vezető utat. A szimbólumokat, a jelképek használatával tesszük láthatóvá, egyértelművé.

Szimbolikus jelképeknek azokat a dolgokat nevezzük, amelyeket amikor a fizikai valóságban létrehozunk, képessé válnak egy bizonyos hatást gyakorolni, a szellemi és a fizikai környezetre.
Nem saját kép.
Definíció: A szimbólum valaminek a jelképe. A jelkép pedig valamelyik szimbólumnak a kifejező eszköze/módja.
- A tűz, a földi élet Napja.
- A Szent Tűz, a tiszteletet fejezi ki a Mindenható felé, amiért megteremtette a Napot, a földi élet fenntartóját.


Az indiánok Szent Tűz ünnepe, az indián új év kezdete.

Az indiánok a kukorica betakarításának a befejezésével, hálát adva az isteneknek az éves termésért, megkezdték az új év ünneplését. Ilyenkor gyújtották meg a Szent Tüzet. Az év vége, a következő kukorica betakarításának a kezdete volt.

indián kukorica fesztivált hirdető plakát
indián kukorica fesztivált hirdető plakát
- Az indiánok, a Szent Tűz ünnepén, az év során elkövetett bűnöket megbocsájtották, kivéve a gyilkosságot.
- Az új tűz jelképe, a megváltásnak, az új kezdetnek . A tűzmeggyújtása előtt, a sámán felhívta a harcosok figyelmét arra, hogy továbbra is becsületesen és bátran végezzék el a rájuk bízott feladatokat.
- Aztán elmentek a nőkért. A sámán őket, a házastársi és a szexuális szabályok betartására emlékeztette. Elmondta, hogy ők kötelesek gondoskodni a Szent Tűzről. Figyelmeztette őket, ha a Szent Tüzet hagyják kialudni, akkor az Isteni Tűz fog bosszút állni rajtuk és a hozzátartozóikon.


- Ezután gyújtotta meg a sámán az új Szent Tüzet, és ezzel a tűzgyújtással kezdődött el, az újév.
- A sámán a Szent Tűzből minden nőnek adott egy égő botot, amit nők hazavittek. Ezzel az égő bottal meggyújtott új tűzön főzték meg, az ünnepi ételeket az új kukoricából. Mikor elkészültek a főzéssel, kezdetét vette az ünnepi lakoma.

Az ünnep után a harcosok harcolni, vadászni indultak, a nők a többi munkájuk mellett egész évben őrizték a tüzet, a következő Szent Tűz meggyújtásáig.
Év végén a régi tüzet eloltották, de előtte még megköszönték a tűznek, hogy egész évben vigyázott rájuk és a családjukra, a mindenható Nagy Szellem által.

Milyen érdekes, minden kultúrában az asszonyok őrzik az otthoni tüzet. Ahogy a magyar is mondja: "tűzről pattant menyecskék". :))

A toll.

Indián a spirituális hatalmat jelentő tollal
Indián a spirituális hatalmat jelentő tollal
A ragadozó madarak tolla képviseli, a lélek szárnyalását. Feltöltik imádsággal, ráfújnak, vagy hagyják, hogy a szél fújja át. Így a toll hordozza, a reményekkel, álmokkal teli imádságot, a Lélek által.


Az indiánok szemében a ragadozó madarak tolla, a hatalom, az erő, a védelem és a spiritualitás jelképe. Szerintük ezek a tollak szimbolikusan, felviszik az imádságot az égig,  a légáramlatok és a szél segítségével. De ezek a tollak képesek a Nagy Szellem üzeneteit is továbbítani.


Ezért a toll jelképe, az oda - vissza kommunikációt jelenti, ami a tollak segítségével jön létre.. A ma élő indiánok még most is kiakasztanak tollakat, a lakásuk ajtajára, vagy az ajtajuk elé.

A bagoly.

A bagoly hangtalanul repül a zsákmányára.
A bagoly hangtalanul repül a zsákmányára.
A baglyok éjszakai lények. Hangtalanul repülnek, ennek eredményeként képesek észrevétlenül megközelíteni a zsákmányt. Az indiánok ezért a tulajdonságáért tisztelték és szerették a baglyokat.

A Cherokee indiánok,  bagoly tollakat hordtak maguknál. Bagolybőrből készült ruhadarabokat viseltek, egymást bagoly huhogással figyelmeztették.
Mindezt annak az érdekében tették, hogy ezáltal biztosítsák maguknak az éjszakában való látást, az ellenség hangtalan megközelítését. Igyekeztek felhasználni a bagoly különleges képességét, spirituális erejét.

Egyesek népek, de főleg a katolikus keresztények félnek, a baglyoktól. Éjszakai életmódjuk miatt, a halál és az alvilág madarának tartják. Nálunk is, inkább a vészjósló negatív dolgoknak a jelképe.
- Görögországban Athénének, a harc istennőjének a szent madara. Görögország népe sosem volt katolikus.
- Kínában a villámcsapás ellen használtak bagoly szobrokat.


A farkas és amit a farkasoktól tanult meg az emberA farkastól tanult az ember..
A farkas volt a tanár.
Az emberek a farkasoktól megtanulták a túlélés szabályait, tőlük tanultak meg vadászni is.
- Ellesték, alkalmazták, a különböző vadászati technikákat, az élelem megszerzéséhez.
- A farkasok életmódja vezette el az embereket közösségek kialakításához, és a közösségen belüli szabályokat is a farkasoktól megtanultak szerint alakították.

- Rájöttek a farkasok által használt csapatban való vadászás hatékonyságára. A közösségen belül ők is választottak maguknak vezetőt, mint ahogy a farkasok falkavezért.

- A farkasoktól tanult társadalmi rendszer szerint, megtanultak egymásra támaszkodva, együttműködve védeni a törzset. A farkasokról tudjuk, hogy életük árán is megvédik a falkát a betolakodóktól.
- A farkas bátor harcos, intelligens, családszerető, nagy odaadással neveli a fiatalokat.
A gyengébb egyedeket, az egész falka segíti, a zsákmányból nekik is jut.

A Cherokee indián két okból kifolyólag, egyetlen farkast sem öl meg az élete során. Elsősorban azért, mert szerette és tisztelte. Másodsorban pedig félt, hogy a  megölt farkas testvérei bosszút állnak rajtaA bennünk élő két farkas
A bennünk élő két farkas
Az indiánoknak rengeteg farkasról szóló tanmeséi vannak. Az egyik: "A bennünk élő két farkas" harcáról szól. Sok helyen lehet megtalálni ezt a mesét, itt a neten.
Röviden a történet: Indián nagyapó elmagyarázza az unokájának, egy fehér és egy fekete farkas példáján keresztül, hogy a jó és rossz tulajdonágaink állandó harcban vannak egymással. Kis unokája kérdésére elmondja: "Az fog győzni, amelyiket eteted."
Csodálatos bölcsesség.

A farkas szimbólumon keresztül az indiánok, nem magát a farkast imádják, hanem azt tisztelik benne, amit képvisel. Azt a tudást tiszteli, amit a Nagy Szellem  a farkasokon keresztül mutatott és tanított meg nekik.
- A Cherokee indián két okból kifolyólag, egyetlen farkast sem öl meg az élete során. Elsősorban azért, mert szerette és tisztelte. Másodsorban pedig félt, hogy megölt farkas testvérei bosszút állnak rajta.
- A farkas jelkép használatával, hitük szerint azoknak a spirituális erőknek a birtokába jut az ember, amivel a farkas rendelkezik. Ezeket az erőket, a szimbólumok és jelképek által képes mozgósítani, felhasználni, a maga javára. Hogy a farkas spirituális erejével bánni tudjunk, arra tudatosan fel kell készülni, testben és lélekben is.
- Használhatjuk a farkast, totemállatként. Akkor a védelmünk érdekében, a minden napi életünk dolgainak elintézéséhez kaphatunk "üzenetet", ha hallgatunk rá.

A farkas spirituális energiája.


A farkas a Hold energiát képviseli
A farkas a Hold energiát képviseli
Az indiánok hite szerint, a farkas a "tanár" , akit a Nagy Szellem küldött az emberek tanítására. Érdekes, hogy ezt az elképzelést vallják az ausztrál őslakosok is.

A farkas a Hold energiát képviseli. Nem véletlenül vonyít telihold idején.
A lelki megérzés, a belső szelíd hang, az egyetemes szeretet, a család és a közösség iránt, az utódok gondozása, védelme, ez mind összefügg a Hold energia szimbólum rendszerével.
Az együttműködés, a "csapatjáték" , az egyensúly megtartása, a gyors reagálás, a jó vezető képesség, ezek mindegyike jól jellemzi a farkas spirituális jelképét.

A farkas "égi" szeme a holló.
A holló a farkassal együttműködik.. Azonnal riasztja a farkast, ha veszély közeledik, de megmutatja a táplálék lelőhelyét is.


Így segít neked a farkas.
Azt tanítják az indiánok, ha jó tanácsra van szükséged: elég ha magad elé képzelsz egy farkast, és megkérdezed, ő mit tenne a helyedbe?  Biztos lehetsz benne, hogy a farkas megsúgja neked a választ.
A farkas a segítséget kérő tudatának, képes megmutatni a láthatatlan teremtő erők felé vezető utat...


A farkast a nagy Szellem küldte
A farkast a nagy Szellem küldte


Amikor úrrá lesz rajtad a szorongás, a félelem, meséld el a lelki farkasodnak, és hívd segítségül a bátorságát és erejét - tanítják az indán emberek.

A kutya a farkasok ajándéka.
Az indiánok azt mesélik, hogy a farkasok egy csapata önként, szeretetből szegődött az ember mellé védelmezőnek. A  világ hálával tartozik a farkasokból leszármazott kutyáknak, akik az életük árán is képesek megvédeni a gazdájukat. Önzetlenül, hűségesen, teljes odaadással szolgálják, szeretik az embert.
A kutyát nem használják sem totem állatnak, sem a szimbólumok világában. Egyszerűen "csak" szeretik, tisztelik, vigyáznak rá, mert a segítőtársuknak tekintik..
Feltárt ősi indián temetkezési helyeken, emberi módon eltemetett kutya maradványokat találtak.
A bejegyzésben található képek, nem saját munka.


0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése